Bony na innowacyjne usługi badawczo-rozwojowe dla dolnośląskich przedsiębiorców z sektora MSP

Grant na prace badawczo-rozwojowe, współfinansowany w ramach projektu  „Bony na innowacyjne usługi badawczo – rozwojowe dla dolnośląskich przedsiębiorców z sektora MSP” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje Działanie 1.2 Innowacyjne Przedsiębiorstwa.Poddziałanie1.2.1 Innowacyjne przedsiębiorstwa – konkurs horyzontalny. Schemat 1.2.C.b

Wartość dofinansowania 20 061,30 PLN

 

Zapytanie ofertowe do pobrania tutaj.

Opublikowano w Inne