Film z wycieczki zorganizowanej przez Kłodzką Szkołę Przedsiębiorczości