Polityka prywatności

Administrator danych osobowych:

Administratorem Państwa danych osobowych jest PPHU PASTERNAK, Stanisława Pasternak, Lutomierz 29, 57-213 Stoszowice, NIP: 8871114389, REGON: 021969472.

Cele przetwarzania:

W przypadku tych Państwa, którzy dokonali nabycia towaru lub usługi od Administratora, Państwa dane wykorzystywane będą w celu złożenia i realizacja zamówień za pośrednictwem odnośnych serwisów (dostawa towarów lub usług), obsługi reklamacji, dochodzenia roszczeń, realizacji obowiązków podatkowych

W przypadku tych Państwa, którzy zapisali się na udział w zawodach, Państwa dane osobowe będą przetwarzane rejestracji w serwisie,  udziału w zawodach, realizacji usług związanych z udziałem w zawodach, publikacji wyników, list startowych, obsługi reklamacji, dochodzenia roszczeń, realizacji obowiązków podatkowych.

W przypadku tych Państwa, którzy wyrazili zgodę na przesyłanie zamówionych informacji (w tym wolontariuszy), Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przesyłania informacji, w tym informacji handlowych (newsletter, oferty, informacje o promocjach) za pośrednictwem udostępnionych danych osobowych.

Podstawy prawne przetwarzania:

W przypadku tych Państwa, którzy dokonali nabycia towaru lub usługi od Administratora lub zapisali się na udział w zawodach, przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy  (art. 6 ust. 1 lit b) RODO) oraz do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit c) RODO)

W przypadku tych Państwa, którzy wyrazili zgodę na przesyłanie zamówionych informacji, przetwarzanie jest dopuszczalne na podstawie, gdyż osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów  – art. 6 ust. 1 lit a) RODO, a w przypadku wolontariuszy także do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit c) RODO).

Odbiorcy danych:

Dane osobowe mogą być ujawniane przez Administratora podmiotom z nim współpracującym przy realizacji usług, na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych (w szczególności organizatorom zawodów, dostawcom usług IT, pomiarów wyników, przedsiębiorstwom pocztowym, kurierskim lub transportowym).

Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych:

  • prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych
  • prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania
  • inne prawa określone w informacji szczegółowej