Projekt grantowy realizowany w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego

REALIZUJEMY

Projekt grantowy realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 –2020

Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje

Działanie 1.2 „Innowacyjne przedsiębiorstwa”

Poddziałanie 1.2.1 „Innowacyjne przedsiębiorstwa – konkurs horyzontalny”

 

DOFINANSOWANIE PROJEKTU

pt. „Usługa badawczo-rozwojowa polegająca na wykonaniu testów dla serwatki wraz z przeprowadzeniem hodowli z wybranymi szczepami bakteryjnymi Lactobacillus w różnych warunkach wzrostowych”.

Całkowita wartość projektu 28 659,00 PLN

Całkowite wydatki kwalifikowane Projektu wynoszą: 28 659 PLN

Procent dofinansowania zgodnie z umową o powierzenie grantu: 70%

Kwota grantu do wypłaty: 20 061,30 PLN

 

Zapytanie ofertowe do ściągnięcia – tutaj.

Opublikowano w Inne